Χ!τε
Όνομα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΤΖΗΣ Θ.
Διεύθυνση: Κως, Μαρμαρωτό (όπισθεν τράπ. Πειραιώς)
Τηλέφωνο: 49886-8, 49887 fax
Χ!τε
Όνομα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΤΖΗΣ Θ.
Διεύθυνση: Κως, Μαρμαρωτό (όπισθεν τράπ. Πειραιώς)
Τηλέφωνο: 49886-8, 49887 fax
Χ!τε
Όνομα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΤΖΗΣ Θ.
Διεύθυνση: Κως, Μαρμαρωτό (όπισθεν τράπ. Πειραιώς)
Τηλέφωνο: 49886-8, 49887 fax
Χαγιατι
Όνομα: ΜΠΡΟΥΣΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Διεύθυνση: Κως, Πλ. Πλατάνου
Τηλέφωνο: 21980
Χαγιατι
Όνομα: ΜΠΡΟΥΣΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Διεύθυνση: Κως, Πλ. Πλατάνου
Τηλέφωνο: 21980
Χαϊ
Όνομα: ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Διεύθυνση: Ζηπάρι
Τηλέφωνο: 69398 & fax
Χαϊ
Όνομα: ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Διεύθυνση: Ζηπάρι
Τηλέφωνο: 69398 & fax
Χαϊ
Όνομα: ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Διεύθυνση: Ζηπάρι
Τηλέφωνο: 69398 & fax
Χαϊ
Όνομα: ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Διεύθυνση: Ζηπάρι
Τηλέφωνο: 69398 & fax
Χαϊδαρακης Μαχμουτ
Όνομα: ΧΑΪΔΑΡΑΚΗΣ ΜΑΧΜΟΥΤ
Διεύθυνση: Κως, 25ης Μαρτίου 1
Τηλέφωνο: 28849
Χαϊχουτες
Όνομα: ΠΡΕΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Διεύθυνση: Ασφενδιού, Χαϊχούτες
Κινητό: 6932637905
ΧΑΛΚΙΔΙΟΣ
Όνομα: ΧΑΛΚΙΔΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Διεύθυνση: Κως, Μαρμαρωτό, νέος περιφερειακός
Τηλέφωνο: 30348
Χαλκιδιου Καλλιοπη
Όνομα: ΧΑΛΚΙΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Διεύθυνση: Κως, Ασκληπειού, 1
Τηλέφωνο: 27755 & fax
Χαματζογλου Δημητρης
Όνομα: ΧΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διεύθυνση: Κως, Αρσενίου 5
Τηλέφωνο: 20180 & fax
Κινητό: 6944394898