Τ-shirt & Things
Όνομα: ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Διεύθυνση: Κως, Κανάρη 52
Τηλέφωνο: 27031
Τakis Tourist Shop
Όνομα: ΚΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διεύθυνση: Κως, Χαρμύλου 2
Τηλέφωνο: 20900
Τasos & Mike
Όνομα: ΜΑΧΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διεύθυνση: Κως, Εθν. Αντιστάσεως
Τηλέφωνο: 28769, 21726 οικ.
Τaurus
Όνομα: ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Διεύθυνση: Κως, Μανδηλαρά 9
Τηλέφωνο: 26896, 23290 fax
Τaurus
Όνομα: ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Διεύθυνση: Κως, Μανδηλαρά 9
Τηλέφωνο: 26896, 23290 fax
ΤIGAKI EXPRESS
Όνομα: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Διεύθυνση: Κως, Ψαλίδι
Τηλέφωνο: 29631 & fax
ΤIGAKI EXPRESS
Όνομα: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Διεύθυνση: Μαρμάρι
Τηλέφωνο: 41666 & fax
ΤIGAKI EXPRESS
Όνομα: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Διεύθυνση: Τιγκάκι
Τηλέφωνο: 69000, 69079, 69500 fax
ΤIGAKI EXPRESS
Όνομα: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Διεύθυνση: Κως, Ψαλίδι
Τηλέφωνο: 29631 & fax
ΤIGAKI EXPRESS
Όνομα: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Διεύθυνση: Τιγκάκι
Τηλέφωνο: 69000, 69079, 69500 fax
ΤIGAKI EXPRESS
Όνομα: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Διεύθυνση: Μαρμάρι
Τηλέφωνο: 41666 & fax
ΤIGAKI EXPRESS
Όνομα: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Διεύθυνση: Κως, (απέναντι από τη Μαρίνα)
Τηλέφωνο: 69503
ΤIGAKI EXPRESS
Όνομα: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Διεύθυνση: Κως, (απέναντι από τη Μαρίνα)
Τηλέφωνο: 69503
ΤIGAKI TOURS
Όνομα: ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διεύθυνση: Τιγκάκι
Τηλέφωνο: 69494 & fax, 69994