Αν δεν βρίσκετε την καταχώρηση σας, βρείτε κάποιο λάθος ή απλά θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας παρακαλούμε πατήστε εδώ.
Ιντερμπετον Δομικα Υλικα Α.ε.
Όνομα: ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ
Διεύθυνση: Αντιμάχεια
Τηλέφωνο: 51190
Ιντερμπετον Δομικα Υλικα Α.ε.
Όνομα: ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ
Διεύθυνση: Κως, 4ο χλμ. Επαρχ. Οδού
Τηλέφωνο: 28190, 28831
Lafarge Beton
Όνομα: LAFARGE BETON
Διεύθυνση: Αντιμάχεια
Τηλέφωνο: 51008-9, 51446 fax